Javascript

Progress.js, the progress bar library for everything0

article image

17-04-14 in Javascript door Harmen Schaap

ProgressJs is een JavaScript en CCS3 library voor het maken van een progress bar. Handig voor gebruik van het laden van content zoals images, videos, etc. Het kan worden toegepast op alle elementen zoals bijvoorbeel textboxes, textareas of zelfs de gehele body.