CSS3

Style precedence in CSS: Specificity, Inheritance, and the Cascade1

article image

11-07-14 in CSS3 door Harmen Schaap

We hebben het allemaal wel eens gehad, de css stijl die je net hebt aangepast heeft geen effect. Het lijkt wel of de regel compleet niet wordt gezien, en je hebt geen idee waarom. Ten einde raad gebruik je dan maar !important, of een inline stijl, maar laten we eens kijken waar het probleem echt in zit.

Fixed Table Layouts0

article image

07-07-14 in CSS3 door Harmen Schaap

Een optie die al sinds CSS2 beschikbaar is, maar nog steeds weinig wordt gebruikt is de table-layout: fixed. Hiermee kunnen we tabellen namelijk veel strakker maken dan met de default waarde.

Responsive Full Background Image Using CSS0

article image

03-07-14 in CSS3 door Harmen Schaap

Een website met een volledige achtergrond is tegenwoordig erg populair. Met de introductie van CSS3 is dit zeer eenvoudig te bewerkstelligen, geen javascript nodig!

Position absolute and width 100%0

article image

02-07-14 in CSS3 door Harmen Schaap

Wanneer we in CSS gebruik maken van position absolute, en we willen het object een breedte geven van 100% dan wordt er geen rekening gehouden met borders en padding. De oplossing hiervoor is gebruik te maken van beide eigenschappen left en right.

CSS :before en :after pseudo elements in de praktijk0

article image

30-04-14 in CSS3 door Harmen Schaap

De :before en :after zijn CSS pseudo elementen. Je kunt deze gebruiken om iets voor af na content van een element toe te voegen. In dit artikel geven we een paar voorbeelden van hoe deze te gebruiken.

Tekst goed afbreken in CSS met text-overflow0

article image

06-04-14 in CSS3 door Harmen Schaap

Wanneer tekst in een blok moet worden afgebroken omdat het te lang is, dan kan dat op verschillende manieren. De tekst kan hard afgebroken worden, verborgen worden, of netjes afgebroken worden met een '...' op het eind.